Privacy

Deze website gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. In het geval van de Slimme Zorg Estafette betekent dit dat uw gegevens uiterlijk 3 maanden na afloop van het evenement worden verwijderd. De enige uitzondering hierop is, als u daar toestemming voor heeft gegeven, het bewaren van uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden tot maximaal een jaar na afloop van het evenement bewaard, om u eventueel nog éénmaal een uitnodiging te sturen om deel te nemen aan de volgende editie van de Slimme Zorg Estafette.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.