logo

Veilige gezondheidsomgevingen met MedMij-label

Weet jij op hoeveel plekken jouw gezondheidsgegevens staan? Op meer dan je denkt! Want we komen allemaal weleens bij de huisarts, de tandarts, de apotheek of een andere zorgverlener. Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je al die gegevens op één plek verzamelen. En dankzij het MedMij Afsprakenstelsel gebeurt dat ook veilig. Tijdens de Slimme Zorg Estafette gaven Patiëntenfederatie Nederland en MedMij een webinar PGO’s en MedMij voor dummies.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website waarmee je zelf je medische gegevens bijhoudt: van je bloedgroep tot de medicijnen die je gebruikt. Maar ook jouw medische gegevens van huisarts, ziekenhuis, en apotheek kun je straks in je PGO bewaren. Net als de gegevens van gezondheidsapps die je gebruikt. “Veel zorgverleners hebben tegenwoordig zorgportalen waar je online inzage hebt in jouw gegevens”, vertelt Michiel Faber, adviseur bij Patiëntenfederatie Nederland en betrokken bij het programma PGO on Air. “Maar een portaal is maar van één zorgaanbieder. Het voordeel van een PGO is dat je er de gegevens van ál jouw zorgverleners in kunt verzamelen en eigen gegevens over je gezondheid kunt toevoegen. Jij hebt het beheer en bepaalt met wie je je gegevens deelt.”

Overzichtelijk op één plek
Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat de persoonlijke gezondheidsomgeving nog maar bij weinig Nederlanders bekend is. “Maar als je uitlegt wat een PGO is, vindt 68% het relevant”, zegt Michiel. “Wat het algemeen publiek aanspreekt in een PGO is de overzichtelijkheid. Alles staat op één plek en ze hebben zelf de regie.” Ook onder zorgverleners deed Patiëntenfederatie Nederland een onderzoek. Daaruit bleek dat ook zorgverleners nog niet zoveel weten van PGO’s. “Toch geeft een groot deel van de zorgverleners aan dat ze PGO’s wel actief gaan aanbevelen. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat de kwaliteit van de zorg er beter van wordt. Maar net als zorggebruikers hebben ook zorgverleners zorgen over privacy.” Met andere woorden: de toekomstige gebruikers vragen zich af of PGO’s wel veilig genoeg zijn.

Informatiestandaarden en gegevensdiensten
Die twijfels over privacy en veiligheid zijn niet nodig, aldus Bart de Gans, adviseur bij MedMij. “MedMij faciliteert de gegevensuitwisseling tussen zorggebruikers en zorgverleners. Zodat de gegevens veilig en betrouwbaar in de PGO’s komen.” Daarvoor heeft MedMij een afsprakenstelsel ontwikkeld. “Dat zijn strenge spelregels waaraan alle deelnemende partijen moeten voldoen.” Een van die spelregels zijn de informatiestandaarden. “De informatie bij zorgaanbieders is maar ten dele gestandaardiseerd”, legt Bart uit. “Elke huisarts heeft – bij wijze van spreken – een eigen systeem.” MedMij heeft verschillende gegevensdiensten ontwikkeld, bijvoorbeeld voorhet uitwisselen van laboratoriumgegevens, basisgegevens in de zorg of huisartsengegevens, gebaseerd op informatiestandaarden. “Het zijn allemaal ‘soorten’ gegevens die je in je PGO kunt inlezen of met je zorgaanbieder kunt delen.”

VIPP’s
Op papier zijn veel standaarden en de bijbehorende gegevensdiensten klaar, vervolgt Bart. Maar ze zijn nog niet allemaal in gebruik. “Aan de zorgverlenerskant moet nog veel gebeuren. Ze moeten hun gegevens ontsluiten voor de PGO’s, volgens de standaarden.” Om dat proces te versnellen, zijn er VIPP’s: Versnellingsprogramma’s Informatieuitwisseling Patiënt-Professional. Dit zijn subsidieregelingen van het ministerie van VWS. Bart verwacht dat er de komende jaren steeds meer gegevensdiensten beschikbaar komen in de PGO’s. Die PGO’s zelf moeten natuurlijk ook aan de standaarden en andere eisen van MedMij voldoen. Alleen dan krijgen ze een MedMij-label. Voor gebruikers is dat het teken dat ze de PGO veilig kunnen gebruiken. Er zijn nu 33 PGO’s met een MedMij-label.

Eenvoudiger maken
“Ik heb nu toegang tot het EPD van het ziekenhuis, zorgonline van de huisarts, een MijnOmgeving van de Wmo en een portaal voor mijn vrijwilligerswerk. Moet ik daar nu nog een PGO bijnemen? Dat vind ik wat veel”, zegt een van de deelnemers. “Wat jij benoemt is de reden waarom je een PGO wíl”, antwoordt Bart. “Straks heb je de gegevens uit al die verschillende portalen in jouw PGO. Dat is het idee! Het doel van een PGO is het eenvoudiger maken voor mensen.” “Als ik wissel van PGO, neem ik dan mijn gegevens mee?”, vraagt een andere deelnemer. “Zeker, ook dat is een van de spelregels uit het MedMij Afsprakenstelsel”, zegt Bart. “Wat is op de lange termijn het verdienmodel van leveranciers van een PGO?”, is nog een vraag. Bart: “Leveranciers zijn gestart met subsidies, voor het ontwikkelen én voor het in gebruik nemen. Maar subsidieregelingen hebben een eindtijd. We verwachten dat de leveranciers tegen betaling aanvullende functionaliteiten in hun PGO’s gaan aanbieden. Of dat zorgverzekeraars of andere partijen gaan meebetalen. Voor de zorggegevens mogen de leveranciers in ieder geval geen geld vragen.”

Bewustwording via sociale media
“Blijven gegevens altijd in mijn PGO staan?”, vraagt een deelnemer. “Zeker”, zegt Bart. “Oók als de maximale archiveringstijd voorbij is. De meeste PGO’s hebben bovendien een signaleringsfunctie. Dan krijg je een seintje als een zorgverlener nieuwe informatie heeft vastgelegd.” “En hoe gaan jullie mensen overhalen om een PGO te gebruiken?”, vraagt een andere deelnemer. “Daarvoor hebben we PGO on Air, een meerjarig programma om de bekendheid van PGO’s te vergroten”, antwoordt Michiel. “Omdat we dat niet alleen kunnen, werken we samen met de PGO-alliantie. Daar doen inmiddels al ruim 50 partijen aan mee. Half februari startte bijvoorbeeld een actie op de sociale media om mensen bewust te maken van het nut van PGO’s.”

Meer weten? Kijk op www.pgo.nl en www.medmij.nl. Op www.pgo.nl vind je ook de presentatie van Michiel en Bart, de antwoorden op veelgestelde vragen en informatieve filmpjes.

Afbeelding PGO Med Mij