logo

Inzet van technologische toepassingen in zorg vanzelfsprekend bij ZuidOostZorg

Van zorgmedewerker tot bestuurder: “iedereen heeft technologie in de portefeuille”, geeft Simone Meertens van zorg- en kennisorganisatie ZuidOostZorg aan tijdens het digitaal werkbezoek van de Directie Langdurige Zorg van VWS op 23 maart 2021. Als bestuurder heeft zij Digitalisering in haar portefeuille. Technologie en innovatie is dan ook één van de zes zekerheden in de strategie van de organisatie. Daarbij is de overtuiging dat technologie bijdraagt aan het versterken van de zelfregie en de zelf- én samenredzaamheid van bewoners en medewerkers.

Zolang mogelijk thuis
ZuidOostZorg biedt (kortdurende) zorg en behandeling thuis en in verschillende verpleeg- en woonzorglocaties. Daarbij ligt de nadruk op thuis, of op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar thuis. De keten begint dus bij de oudere thuis. Ook de inzet van de technologie is in eerste instantie gericht op de ondersteuning van deze thuiswonende oudere. Voorbeelden daarvan zijn de BeterDichtbij app (waarbij ook wordt samengewerkt met het ziekenhuis Nij Smellinghe), de slimme bril SmartGlass voor (wond)verzorging bij ZorgThuis (waarbij een verpleegkundige op afstand meekijkt) en het vroegtijdig inzetten van de medicijndispenser Medido voor veilig medicijngebruik.

Slimme sensoren geven inzicht
ZuidOostZorg maakt in het verpleeghuis onder meer gebruik van slimme (bed)sensoren. In combinatie met de mogelijkheid van extra cameratoezicht in de gangen en de huiskamers, dragen die bij aan een betere nachtrust van de bewoners. “Daarnaast leveren de sensoren inzichten op in de individuele zorgbehoefte van onze bewoners,” zegt verpleegkundige G&G Hennie de Vries. Ze geeft een mooi voorbeeld: “We hebben een bewoonster die ’s avonds altijd heel onrustig was als ze naar bed ging. Door het gebruik van de sensoren werd duidelijk dat een zij iedere nacht van 24:00 tot 08:00 uur vast slaapt. Dit is gelijk aan haar ritme toen zij nog boerin was. We brachten haar daarvoor dus te vroeg naar bed, waardoor ze onrustig werd. Nu slaapt ze beter en hoeft de zorg ’s nachts niet meer langs te gaan met het risico dat ze haar wakker te maken.”

Meer zorg op maat
Zowel in de thuiszorg als in de verpleeg- en woonzorglocaties van ZuidOostZorg zijn technologische interventies inmiddels onderdeel van elk zorgplan. Voorop staat hierbij het welbevinden van bewoners en medewerkers: de technologie is daar in de basis altijd ondersteunend aan. Eventuele arbeidsbesparing is daarbij van secundair belang. Met die insteek ging Roelfien Erasmus, Programmamanager Technologie bij ZuidOostZorg bij 30 teams langs om met hen te praten over het toepassen van technologie in de zorg. “Waar zien zij mogelijkheden in de ondersteuning van cliënten? En waar kan technologie hen als professional helpen? Dat soort vragen. Dat leverde weer heel nieuwe en interessante inzichten op. Het belangrijkste inzicht daarbij was dat het implementeren van technologische oplossingen an sich helemaal geen problemen opleverde, maar dat ze vooral tijd nodig hadden om de technologie eigen te maken”, vertelt ze.

Regionaal onderzoekplatform
De inzet van technologie kan uiteindelijk meer tijd opleveren voor cliënten of bewoners. Wat het effect precies is, wordt in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en de NHL Stenden nader onderzocht. “Onderzoek is heel belangrijk binnen ZuidOostZorg. We hebben er bijvoorbeeld heel bewust gekozen om een Wetenschaps- en onderzoekscommissie op te richten, die we ook weer hebben gekoppeld aan onze Academie. Daarmee bieden we een podium om onderzoeksresultaten met elkaar te delen,” vult Berber Hommes, verpleegkundige G&G en één van de initiatiefnemers aan. “Ook het interne sociale platform Floor draagt daar aan bij: studenten leggen onderzoeksvragen neer binnen het platform en zorgmedewerkers geven steeds meer antwoord elkaars vragen.”

De tweewekelijkse bijeenkomsten van de Academie trekken een diverse mix van MBO- en HBO-studenten aan; van zorg en maatschappelijk werk tot design tot communicatie en masterstudenten van verschillende opleidingen. Naast de studenten schuiven ook docenten van de Hanzehogeschool en NHL Stenden, en zorgmedewerkers aan.

Duurzaam verder
De extra gelden vanuit onder meer SET, de transitie- en de kwaliteitsmiddelen hebben als veranderversneller gefungeerd en bijgedragen aan het meer en sneller inzetten van technologische toepassingen en het uitwisselen van kennis. Erasmus: “Binnen Anders Werken in de Zorg Fryslân delen 11 organisaties hun ervaringen met implementatie van technologie. Het leuke is dat we hier ook de spin-off van zien en dat er naast technologie ook weer nieuwe samenwerkingsverbanden en verbindingen ontstaan, zoals samenwerking rond de ICT-infrastructuur en opleiding.” Een belangrijk inzicht om technologie duurzaam verder te implementeren, is dat implementatie van technologische toepassingen in de zorg tijd vraagt en breder perspectief. Het levert dus niet direct tijd op, maar draagt op de lange termijn fundamenteel bij aan de ondersteuning van cliënten en professionals. Vanuit die overtuiging werkt ZuidOostZorg al sinds 2009 aan integrale implementatie van technologie in haar zorgprocessen.

Ook in de bouwopgave kan het toepassen van slimme technologie een belangrijke stap zijn. Daarnaast is er nog een wereld te winnen in het bewustmaken van (vitale) ouderen om op tijd bepaalde thuisdomotica en andere praktische toepassingen aan te schaffen om zo lang mogelijk veilig zelfstandig thuis te wonen. Dat begint al bij de aanschaf van een brievenbusopvanger, een rookmelder en een goede internetverbinding.

Het is mooi om te zien dat de insteek is gericht op kwaliteit van leven in plaats van een sluitende businesscase”, concludeerde Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg VWS, aan het eind van dit inspirerende gesprek.