logo

Landelijke afsluiting


We sluiten de Slimme Zorg Estafette af met een digitale bijeenkomst op donderdag 4 maart van 15:00-17:00 uur.

Programma
15.00 – 15.20 uurOpening
15.20 – 16.25 uurSlimme Zorg Projecten
16.25 – 16.30 uurAfsluiting
16.30 – 17.00 uurLounge bar open

Aanmelden:
Het is vanaf maandag 10.30 uur helaas niet meer mogelijk om je via de website aan te melden voor de landelijke afsluiting. Wil je toch graag deelnemen meld je dan vanmiddag om 14.30 uur bij de helpdesk van het Slimme Zorg Estafette- Platform via slimmezorgestafette.squares.live. De helpdesk verleent je toegang tot het platform zodat je deel kan nemen aan de landelijke afsluiting.

Opening 15.00 15.20 uur
Kim Coppes en Secretaris Generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen openen de afsluiting van de Slimme Zorg Estafette 2021. Zij vertellen wat ze de afgelopen weken hebben gezien en ervaren. Daarnaast horen we graag hoe jij hebt geholpen om slimme zorg en innovatie een stap verder te brengen. Deel jouw ervaringen met Erik en Kim.

Slimme Zorg projecten 1
5.20 16.25 uur
Verschillende initiatieven laten zien welke stappen zij de afgelopen periode gemaakt hebben. Doorbraken worden gedeeld en gevierd, maar er is ook aandacht voor bestaande knelpunten. Wat willen en gaan we nog met elkaar doen dit komende jaar? Doe inspiratie op en stel jouw vragen aan de initiatieven.

Medisch spoedtransport per drone
Tussen locaties Isala ziekenhuis Meppel en Zwolle zijn afgelopen jaar testvluchten voor medisch spoedtransport per drone gestart. Dronetransport kan sneller, veiliger en schoner dan via de weg en moet bijdragen aan het ondersteunen van de juiste zorg op de juiste plek. Onderzocht wordt of in de toekomst drones kunnen worden ingezet voor medisch transport op grote schaal. Inmiddels zijn de eerste testvluchten geweest. Wat zijn de eerste bevindingen? Graag gaan projectleider Klaas Henk van der Steege en initiator Jan van der Kolk met de aanwezigen in gesprek over de verdere doorontwikkeling van het project.

Een toekomstbestendige huisartspraktijk
DocLine helpt jou zo gezond en vitaal mogelijk te zijn. Stel je zorgvraag op het tijdstip dat jou uitkomt en via een kanaal naar jouw keuze. Denk hierbij aan chatten met de doktersassistente en videobellen met de huisarts. Je plant online en rechtstreeks je consult met de huisarts, zonder eerst met de doktersassistente te moeten bellen. DocLine bouwt zo aan de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg in Nederland. Graag leggen (Manager DocLine) Nicole van der Meulen-Diebels en (Huisarts DocLine en beleidsmedewerker Arts en Zorg) Willemijn Hubertus de volgende stelling aan je voor: ‘Hoe brengen we de behoefte aan gemak en eigen regie van de patiënt samen met de behoefte aan continuïteit van zorg van de zorgverlener?’

Digitale innovaties in de ouderenzorg opschalen
Binnen het programma ‘Anders Werken in de zorg’ werken ouderenzorgorganisaties uit West-Brabant en Friesland samen om de inzet van arbeidsbesparende en kwaliteit verbeterende zorgtechnologie te versnellen. Er wordt samengewerkt met diverse onderzoekinstituten om het gebruik van de verschillende zorgtechnologieën te monitoren en de arbeidsbesparende- en kwaliteitseffecten in beeld te brengen. Programmamanagers Nils van de Reijt (West-Brabant) en Paulien van der Meulen (Friesland) staan stil bij de meerwaarde van een gezamenlijke aanpak, samenwerking en het belang van verdere opschaling van het programma.

De kracht van samenwerken
Het Netwerk Zinnige Zorg, bestaande uit 19 innovatieve koplopers en Coöperatie VGZ, werkt intensief samen aan het toekomstbestendig maken van de zorg in heel Nederland. Het netwerk laat dagelijks zien dat het mogelijk is om samen met de patiënt zinnige en passende zorg te realiseren. Het resultaat? De opschaling van bestaande en nieuwe zinnige zorg initiatieven neemt fors toe én het draagvlak voor digitale zorginitiatieven bij zorgaanbieders en patiënten is flink vergroot. Benieuwd naar onze ambities, naar de resultaten en naar onze gezamenlijk visie? Ga met Anke Nizet en Charlotte Oldenburg van VGZ in gesprek!

Afsluiting 16.25 16.30 uur
Kim Coppes en Erik Gerritsen sluiten de eerste editie van de Slimme Zorg Estafette af.

Lounge bar open 16.30 –17.00 uur
Gelegenheid om na te kletsen in de digitale lounge bar.