logo

Overzicht deelsessies regio Zuid

Deelsessie 1 - Anders werken in de zorg; werken met slimme brillen
Een tekort aan arbeidskrachten vraagt om een andere manier van werken, maar hoe doe je dat? Vanuit de ervaring met het programma Anders Werken in de zorg vertellen we over de ervaringen in West Brabant en Zeeland. We nemen jullie mee in de lessons learned, successen en do & don’ts. Graag verkennen wij met jou welke toepassingen er nog meer kunnen zijn.
Sprekers: Nils van de Reijt, tanteLouise; André Walhout, Viazorg


Deelsessie 2 - Opleiden op de werkvloer: een boost voor innovatie?

Door studenten, docenten en medewerkers van een zorginstelling bijeen te brengen op en nabij de werkvloer kun je innovatie in de zorg stimuleren. Tijdens de sessie licht Curio toe hoe zij dit met bbl-studenten doen, terwijl Summa de focus meer legt op de BOL-studenten. Er worden niet alleen successen gedeeld, maar je wordt ook gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden. Zowel vanuit het perspectief van de opleider, als van de zorginstelling. Denk je ook met ons mee?
Sprekers: Annelies Postema, Curio; Susan Metz, Summa College Eindhoven (practor Samen Slim Zorgen)


Deelsessie 3 - Slimme zorg in de thuiszorg
Deze deelsessie is volgeboekt
Om goede zorg te kunnen blijven verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, zijn nieuwe manieren van zorg nodig. Samen met zorgorganisatie Surplus onderzoekt zorgverzekeraar CZ of het gebruik van slimme virtuele thuiszorg zorgt voor meer rust bij de mantelzorger, meer zelfstandigheid en kwaliteit van leven van de cliënt én leuker werk voor de wijkverpleegkundige en zijn/haar collega's.
Tijdens deze deelsessie nemen wij je mee in de implementatie van de virtuele thuiszorg en delen wij ervaringen. Van implementatielessen, ervaren drempels tot aan mooie resultaten in de praktijk. Er is veel mogelijk maar hoe zorg je ervoor dat de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek wordt geboden? Praat mee.
Sprekers: Thijs Mutsaerts, Surplus; Koen Kasper, CZ Zorgverzekeraar


Deelsessies 4 - Uitwisseling data en digitalisering in Brabant
Uitwisseling van data tussen zorgorganisaties maar ook met de inwoners is een groot vraagstuk in de gezondheidszorg. Hoe kunnen we dit organiseren en welke initiatieven zijn er in Brabant op dit front? Het REN (Regionaal Elektronisch Netwerk) en RZCC (Regionaal Zorgcommunicatiecentrum) nemen je mee in de visie en projecten die op dit thema lopen. Met praktische voorbeelden en de uitdagingen die we met elkaar moeten overwinnen. Meld je aan en praat mee!
Sprekers: Laura Steenbrink, REN; Evi van der Linden, RZCC


Deelsessie 5 - GROZzerdam Vitaal in Brainport

Burgers, zorgprofessionals, ondernemers, kenniswerkers, financiers en overheid slaan binnen GROZ de handen ineen. Bij GROZ staat niet langer de Z van ziekte voorop, maar de G van gezondheid. De behoefte van burgers, en patiënten, staat centraal bij het vormgeven van vitale wijken en bij het inrichten van de toekomstige zorg. De partijen werken samen aan sociale en technologische innovaties op weg naar een vitaal functionerende samenleving met een gezonde economie. Benieuwd hoe deze beweging is gestart in de Achtse Barrier en hoe er in de regio wordt opgeschaald naar een bereik van 100.000 inwoners in 1 jaar?
Sprekers: Maarten Klomp, huisarts en initiatiefnemer Achtse Barrier; Noortje Habes, Slimmer Leven; Wendy Boeijen, kartrekker en bewoner Achtse Barrier.

Deelsessie 6 - Zorg voorkomen, hoe check je gezondheidsapps?
De appstores staan vol met gezondheidsapps, waardoor burgers, cliënten en patiënten zelf op zoek gaan naar handige apps. Om jouw client of patiënt optimaal te ondersteunen, wil je wellicht ook weten welke apps effectief zijn. Maar waar moet je dan op letten bij zo’n app? Tijdens deze deelsessie worden de ervaringen van de GGD AppStore besproken. Waar kijken zij naar en waar kun je zelf als professional op letten? Welke landelijke ontwikkelingen zijn er gaande? En hoe kan dit jou helpen? Revalidatiecentrum Revant vertelt ook over hun ervaringen met het inzetten van apps en de samenwerking met de GGD AppStore. We delenhoren graag op een interactieve manier de ervaringen van de aanwezigen over het gebruik van apps en het optimaliseren hiervan.
Sprekers: Natascha van Riet - CIC West-Brabant, GGD AppStore, Jessie Meis, GGD Zuid-Limburg, GGD AppStore, Desiree Vos, Revant

Deelsessie 7 - Natuurlijk ben jij digitaal vaardig… ook in de zorg!
De huidige en toekomstige digitale ondersteuningsmiddelen vragen om een bepaald niveau van digivaardigheid. Maar hoe organiseer je nu dat zowel de burger (cliënt, patiënt en mantelzorger) als de zorgprofessional digitaal vaardig is en goed overweg kan met de middelen? En hoe laat je hen het nut van deze digitale vaardigheden zien en ervaren? Dit zijn twee knelpunten die tijdens deze sessie behandeld worden.
Sprekers: Gabie Conradi, Zorgbelang Brabant/Zeeland; Liesbeth Smedinga, WIJ\Zorg voor elkaar Breda; Rob van Uden, Imagine

Deelsessie 8 - Samenwerkingsmodel regionale zorginnovatie
Deze deelsessie is volgeboekt
Om de zorg te blijven innoveren, is samenwerking tussen verschillende organisaties cruciaal. Dit kunnen samenwerkingen zijn tussen zorgorganisaties, bedrijven of kennispartners. Maar wat is het doel van zo’n samenwerking? Hoe intensief moet je dan samenwerken en hoe geef je dit vorm? Wat vraagt dit van het innovatief vermogen in een organisatie? Maak kennis met het door Zorg aan Zet en TB innovators ontwikkelde samenwerkingsmodel. Stel jouw vragen, deel jouw inzichten en krijg antwoord op bovenstaande vragen.
Sprekers: Peggy Goris, Zorg aan Zet; Tom Brandsma, TB innovators

Deelsessie 9 - Samen Leren in de Wijk
Onderwijs en vakmanschap is van iedereen, ook in de zorg! Door inwoners van een wijk te betrekken bij de kennisdeling ontstaat er een extra dimensie in het leren. Dit leren vindt dichtbij plaats vanuit de visie van de leefwereld-benadering. Door de energie die vrijkomt ontstaan er verbindingen tussen alle domeinen. Daarbij worden studenten, zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten én wijkbewoners betrokken. Zo leert iedereen samen in de wijk en dat komt de zorg ten goede. Wat kunt u bijdragen? Nieuwsgierig geworden, we nodigen u uit voor het gesprek.
Sprekers: Joke Voermans, coördinator Samen Leren in de Wijk; Nel Flendrie, vrijwilliger; Thecla Flipsen, wijkzuster

Deelsessie 10 - Hybride zorg voor Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten hebben, blijkt uit onderzoek, moeizaam toegang tot de Nederlandse zorg. Dit komt niet alleen door taal- en cultuurproblemen, maar bijvoorbeeld ook door logistieke en administratieve beperkingen. Hybride zorg kan helpen om zorg toegankelijker te maken. Bij hybride zorg bied je online (huisartsen)zorg waar mogelijk en indien nodig fysieke zorg in een huisartsenpraktijk. Tijdens de deelsessie zullen we een blauwdruk voor hybride zorg presenteren en hierover in gesprek gaan. Ook willen we partijen enthousiasmeren om hybride zorg voor arbeidsmigranten uit te rollen, te beginnen in de regio West-Brabant.
Sprekers: Jasper Schellingerhout, huisarts en Dirk Jan Frijling, Healthcare for internationals (H4i)

Deelsessie 11 - Implementatie- en opschaling, waar moet je op letten?
Deze deelsessie is volgeboekt
Tijdens deze sessie nemen de adviseurs van Zorg voor innoveren je mee in wat de meest voorkomende valkuilen zijn bij implementatie- en opschalingsprocessen in de zorg. Dit samenwerkingsverband van vijf rijksoverheidspartijen heeft veel kennis en ervaring op dit gebied en helpt al jaren zorgorganisaties en ondernemingen op weg met hun zorginnovaties. Heb jij vanuit jouw zorgorganisatie een vraag over implementatie of opschaling, of wil je als ondernemer advies over je volgende stap? Kom dan naar deze sessie en we helpen je een stap verder!
Spreker: Tonnie Rijkers, RVO; Marlies Kamp, VWS; Hans Ossebaard, ZIN; Gerrit Kaper, NZA; Renske Schapendonk, NZA; Maxime de Gooijer, ZonMw