logo

Overzicht deelsessies regio West

Deelsessie 1 - Zorg4app in de praktijk
Binnen de gemeente Zeist is in het verleden vanuit de huisartsen al succesvol de Zorg4Zeist app geïmplementeerd. In deze sessie wordt uitgelegd hoe het Zorg4Zeist concept zich inmiddels heeft doorontwikkeld van een app voor alleen huisartsen tot één regionaal O&I platform waarin huisartsen, gemeente en andere zorgverleners een versnipperd landschap hebben samengebracht in één overzichtelijk regionaal digitaal platform voor zorg en welzijn. Hoe werkt dat, waar lopen we tegenaan en wat kan er verbeterd worden? Praat en denk mee over verbeteringen.
Sprekers: Aty de Ruiter en Herko Wegter, Unicum Huisartsenzorg


Deelsessie 2 - Gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Beter samenwerken tussen professionals en digitale gegevensuitwisseling als onderdeel voor betere geboortezorg. Dat is het doel van Babyconnect. Een uitdaging als het gaat om het verbinden van alle diverse partijen en systemen in de geboortezorg. Je wordt meegenomen in de aanpak en kunt meedenken over een aantal dilemma’s.
Spreker: Eric de Groot, Raedelijn


Deelsessie 3 - Persoonlijke GezondheidsOmgeving door de ogen van de gebruiker: wat werkt en wat kan beter? Deze deelsessie is volgeboekt
In Utrecht zijn PGO’s bekeken door een groep ouderen en via 'Onco in Balans’ krijgt een geselecteerde groep oncologie-patiënten toegang tot hun medische gegevens op de MedMij-manier. Deze 2 projecten leveren interessante inzichten en leerpunten op die we met je willen delen. Samen gaan we in gesprek hoe we deze aanpak voor ouderen en voor de oncologie patiënten gebruiksvriendelijk(er) kunnen maken.
Sprekers: Ineke de Kam, Careyn; Wouter Hoelen, Onco in Balans; Edith de la Fuente, Raedelijn

Deelsessie 4 - Programma ZorgDichterbij, Tergooi Ziekenhuizen
Met het programma ZorgDichterbij willen Zilveren Kruis en het Tergooi ziekenhuis 20% van de ziekenhuiszorg dichter bij huis brengen. ICT oplossingen zijn een belangrijke component van de aanpak. Wat zijn de ambities en wat zijn de uitdagingen? Praat en denk mee over oplossingen.
Spreker: Ruud Davids, programmamanager ZorgDichterbij

Deelsessie 5 - Spreekuur.nl, digitaal huisartsenconsult
Zowel in Eemland als in regio Rijnmond wordt gewerkt met Spreekuur.nl voor digitale huisartsconsulten. Digitale consultvoering vraagt procesveranderingen in de praktijk/HAP en een andere manier van werken voor de huisarts en assistent. Thema’s die aan bod komen: hoe verlaag je de werkdruk, hoe creëer je bekendheid, wat is er nodig om dit succesvol in te zetten?
Sprekers: Inez Teunissen, founder Digidok; Dianne Jaspers, medisch directeur huisartsen Eemland

Deelsessie 6 - Iedereen digivaardig in de zorg? #hoedan?
In deze sessie nemen we je mee in een succesvolle programmatische aanpak rondom digitale vaardigheden die in meerdere zorgsectoren gevolgd en doorontwikkeld is. Hoe neemt je medewerkers mee in digitalisering? Waar zitten kansen en knelpunten? Wat is een digicoach en waarom is die rol de grootste succesfactor? Welke leermiddelen zijn beschikbaar en hoe borg je het in je organisatie? Veel items die wij graag met u bespreken om vervolgstappen kunnen nemen.
Sprekers: Suzanne Verheijden, programmamanager Digitale Vaardigheden Utrechtzorg en eigenaar Buro StrakZ; Vicky Haas, DigiCoach QuaRijn

Deelsessie 7 - Transitie van zorg
Een cardioloog en huisarts vertellen over hun ervaring met triage en teleconsultatie. Voordat huisartsen daadwerkelijk een patiënt naar een specialist verwijzen, kunnen zij overleggen met de specialist. Het doel is om minder patiënten door te sturen en de huisarts advies te geven hoe de patiënt te behandelen. Praat over deze interessante samenwerking. Het HagaZiekenhuis ontwikkelde een e-health tool waarbij de patiënt conform WGBO (informed consent) en via zijn eigen patiënten omgeving zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op een operatie. Hiermee is 70 procent van bezoek aan het pre operatieve spreekuur met de anesthesioloog (posa) te reduceren. Efficiënt en comfortabel voor de patiënt én ziekenhuis (want minder ziekenhuisbezoek). In deze workshop laat Tim van der Zwan laat zien hoe het werkt en staat open voor tips.
Sprekers: Cardioloog Wilco Tanis, HagaZiekenhuis en huisarts Pieter Kersemakers; anesthesioloog Tim van der Zwan.

Deelsessie 8 - Beter Oud Amsterdam: online en offline verbonden
Het Programma Beter Oud Amsterdam beoogt integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Dit gebeurt onder andere door de inzet van een POH-Ouderen. Deze aanpak wordt ondersteund door communicatieplatform cBoard (Amsterdamse Huisartsen Alliantie/Elaa). Hoe digitale en fysieke ondersteuning van ouderen hand in hand gaat vertellen we in deze workshop. We gaan in gesprek over de opschaling van dit initiatief.
Sprekers:
Mathilde Dijk, Sr Adviseur ROS Elaa; Marit Blom, Adviseur Sigra; Jeroen Baars, Huisarts, Huisartsenpraktijk Hogeweg Amsterdam

Deelsessie 9 - Integrale Chronische zorgprogramma's; hoe doet Nijkerk dat?
We hebben collectief de uitdaging om de zorgkosten af te vlakken, meer mensen in goede gezondheid te laten leven, kwaliteit van zorg hoog te houden en zorg te dragen dat zorgprofessionals hun werk met plezier kunnen doen. Maar hoe doen we dat in het licht van de verwachting dat over 10 jaar, 38 procent van mensen van 75 jaar en ouder met 3 chronische leeft en de vergrijzing toeneemt. Er gebeuren veel innovatieve dingen, het komt allemaal bovenop het werk. Hoe zorgen we voor inbedding in een nieuw basisproces voor chronische zorg, met de behoefte van de patiënt als uitgangspositie? Wij denken daar een werkbare oplossing voor te hebben, denk je met ons mee?
Sprekers: Willy Oldenburger, Directeur/bestuurder Gezondheidscentra Nijkerk en Denise Filippo, Senior Adviseur Raedelijn

Deelsessie 10 - Practoraat zorg & technologie_Novacollege
Het Practoraat houdt zich bezig met e-health ter ondersteuning van zelfmanagement, eigen regie van de patiënt/cliënt. De activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de digitale competenties van de (toekomstige) zorgprofessionals (Verpleegkunde en welzijn) en professionalisering van docenten op het terrein van zorg & welzijn en technologie. Het Practoraat richt momenteel zijn fysieke in inNOVAtielab waarin onderwijs, praktijk en ehealth elkaar gaan ontmoeten en elkaar inspireren. Praat mee over deze ontwikkelingen.
Spreker: Sander Boelsma, Nova College

Deelsessie 11 - Talent academy West Friesland

Zorgaanbieders Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG), Hogeschool Inholland, de West-Friese Bedrijvengroep en verschillende gemeenten in de regio sloegen de handen ineen om de Talent Academy Westfriesland op te richten als integrale oplossing voor verschillende obstakels. Hier zijn afgelopen oktober negentien cursisten gestart met de post-HBO opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie (IZWT), een uniek initiatief dat een brug slaat tussen zorg, bouw, ICT en techniek en een nieuwe stap naar hoger onderwijs in West-Friesland zet.
Sprekers: Michiel de Goede; Linda Koppes, Zwopleidingen