logo

Bijeenkomst regio West – 8 februari 2021

Het verkleinen van de gezondheidsverschillen en het beheersbaar houden van de zorgkosten zijn grote opgaven voor de regio. Daarnaast speelt krapte op de arbeidsmarkt in gezondheidszorg en welzijn als extra uitdaging hier doorheen. Een transformatie naar meer digitale oplossingen in gezondheid en welzijn is één van de handvatten om deze opgaven aan te pakken. In deze bijeenkomst kijken we hoe we slimme zorg kunnen laten werken: voor mensen en voor de uitdagingen van de toekomst.

Regio:West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht)
Datum:Maandag 8 februari 2021
Tijd:10.00 – 12.00 uur
Programma
10.00 – 10.45 uurOpening
10.45 – 11.45 uurDeelsessies
11.45 – 12.00 uurAfsluiting
12.00 – 12.30 uurLounge bar openOpening 10.00 10.45 uur
De bijeenkomst wordt geleid door Kim Coppes en co-host Philippe Sprenger, directeur van Raedelijn en trekker van de coalitie digitale transformatie van Health Hub Utrecht. We zien dat slimme zorg steeds meer door mensen gebruikt wordt om hun gezondheid te verbeteren of te onderhouden. De uitdaging voor alle betrokkenen is om bij de ontwikkeling en inzet van slimme zorg te beginnen bij de eindgebruiker: een mens die soms patiënt, cliënt of bijvoorbeeld mantelzorger is. Die start zien we als sleutel voor het echt inbedden van slimme zorg in het dagelijks leven en in de zorg.

Hierover gaan we in gesprek met huisarts Vladan Illic uit Amsterdam, beleidsadviseur Ehealth Pjer Vriens van de gemeente Rotterdam en Chandra Verstappen, adviseur van Pharos. Zo willen we je inspireren en prikkelen om met slimme zorg de gezondheid van mensen te (blijven) verbeteren, vanuit de wensen en behoeften van mensen zelf.

Deelsessies 10.45 – 11.45 uur
Vervolgens gaan we in deelsessies uit elkaar om ervaringen en kennis uit te wisselen en om elkaar een stap verder te kunnen helpen. Bekijk hieronder het overzicht met deelsessies. Let op: Er is een maximaal aantal deelnemers per sessie. In het aanmeldformulier kun je jouw voorkeurssessie aangeven.

Deelsessie 1 - Zorg4app in de praktijk
Deelsessie 2 - Gegevensuitwisseling in de geboortezorg
Deelsessie 3 - Persoonlijke GezondheidsOmgeving door de ogen van de gebruiker: wat werkt en wat kan beter? Deze deelsessie is helaas volgeboekt
Deelsessie 4 - Programma ZorgDichterbij, Tergooi Ziekenhuizen.
Deelsessie 5 - Spreekuur.nl, digitaal huisartsenconsult
Deelsessie 6 - Iedereen digivaardig in de zorg? #hoedan?
Deelsessie 7 - Transitie van zorg.
Deelsessie 8 - Beter Oud Amsterdam: online en offline verbonden.
Deelsessie 9 - Integrale Chronische zorgprogramma's; hoe doet Nijkerk dat?
Deelsessie 10 - Practoraat zorg & technologie_Novacollege
Deelsessie 11 - Talent academy West Friesland


Meer over informatie over de deelsessies

Afsluiting 11:45 – 12:00 uur
Na afronding van de deelsessies delen we gezamenlijk enkele ervaringen en sluiten Kim en Phillipe de bijeenkomst.

Lounge bar open 12:00 12:30 uur
Ga met elkaar in gesprek en deel je ervaringen op het digitale plein.