logo

Overzicht deelsessies regio Noord

Deelsessie 1 - Digitale zorg in de GGZ na de coronacrisis
De coronacrisis bracht digitale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg in een stroomversnelling. Het aantal videoconsultent steeg binnen Lentis met 6000%. In een interactieve sessie gaan we op zoek naar de lessons learned: wat willen we vasthouden en hoe gaan we dat doen? En wat vonden cliënten er eigenlijk van?
Spreker: Sjoerd van Dekken, Projectmanager eHealth Lentis

Deelsessie 2 - Samen technologie implementeren
In het Noorden werken we met veel organisaties samen om initiatieven te ontplooien op het gebied van zorgtechnologie en sociale innovatie om daarmee de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. Over samenwerken, zorgtechnologie (implementatie) en de arbeidsmarktproblematiek hebben we een aantal Quiz vragen bedacht die we de deelnemers willen voorleggen. Wij zijn enthousiast over het werken in een netwerk, willen die kennis delen en van de deelnemers horen wat hun ervaringen zijn om daarmee allemaal beter in netwerken te kunnen werken.
Sprekers: Erik Zwierenberg en Karin Doornbos, ZorgpleinNoord; Margreet Schurer, Hanzehogeschool; Carola Janssen, ZINN

Deelsessie 3 - Ouderen aan de knoppen
Deze deelsessie is volgeboekt
Zorg Innovatie Forum ontwikkelt een digitale handreiking over digitalisering bij ouderen. In deze sessie wordt vanuit het perspectief en behoeften van ouderen ingegaan op wat hen helpt om digitaal verbonden te zijn. In een samenleving die op vele gebieden digitaliseert, is dit belangrijker dan ooit. Denk mee over de ontwikkeling van deze handreiking.
Sprekers: Karin Kalverboer en Lisa Zwiers, Zorg Innovatie Forum; Ria van Loon, lid Ouderendelegatie Platform Pouwer en Lid Raad van Ouderen; Anouk Butterlin, Stichting Accessibility

Deelsessie 4 - Verwonderen als basis voor vernieuwing
Deze sessie gaat over de inzet van Verwonderteams. Studenten van het Drenthe College observeren 2 dagen in een zorginstelling en worden uitgedaagd om zich te verwonderen en met een open blik rond te kijken waar zij haalbare mogelijkheden zien voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en wat is dan haalbaar? Met deze ervaringen gaan zij werken aan een oplossing. Hun frisse blik leidt tot waardevolle (technische) input en oplossingen voor verwanten van cliënten en zorgmedewerkers. Denk mee over dit nieuwe concept en hoe je gestructureerd kan verwonderen.
Spreker: Aad Oosterhof, Drenthe College


Deelsessie 5 - ZorgThuis: samen innoveren met technologie

ZorgThuis is een vierjarig project met de doelstelling om studenten, personeel, cliënten en mantelzorgers kennis en vaardigheden te laten opdoen rondom zorgtechnologie. Daarmee wil ZorgThuis innovatieve oplossingen sneller laten adopteren en implementeren in de samenleving. In de workshop presenteren we de programmalijnen en de resultaten. Aan de hand daarvan gaan we het gesprek aan over verbeterpunten, verduurzaming en zin en onzin van een fysieke demonstratiewoning (fieldlab).
Trees Flapper en Ann Fritzsche, projectmanagers ZorgThuis, Noorderpoort

Deelsessie 8 - Anders werken in de zorg
In het programma ‘Anders Werken in de zorg Fryslân’ werken elf Friese zorgorganisaties voor verpleeghuiszorg samen op het gebied van arbeidsbesparende en zorgondersteunende zorgtechnologie. We werken samen met het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van NHL-Stenden om het gebruik van de verschillende technologieen met onderzoek te monitoren en te ondersteunen. In deze sessie delen we onze aanpak aan de hand van een paar interessante projecten in het programma: de inzet van slim incontinentiemateriaal, de smart glass en heupairbag, de ontwikkeling van VR-trainingen en een uniek Augmented Reality platform voor zorghulpmiddelen.
Sprekers: Paulien van der Meulen, Anders Werken in de zorg Fryslân; Job van ’t Veer, NHL Stenden Hogeschool

Deelsessie 9 - UMCG: Implementatie by design
Hoe vergroot je de kans op succesvolle implementatie van zorginnovatie vanaf het begin? Dat is de vraag die wij onszelf bij de afdeling Patient Centered Innovation (PACE) van het UMCG elke dag stellen. Aan de hand van een lopende casus rondom acute zorgcapaciteit, gaan we in gesprek over onze aanpak.
Sprekers: Monique Taverne (Innovatie adviseur, UMCG), Tea Martic (Adviseur Acute Zorg en Crisisbeheersing, AZNN), William van Doorn (Teamlid, AcuteLink). O.l.v. Jetse Goris (Innovatie adviseur, UMCG).

Deelsessie 10 - PGO Netwerk Noord: samenwerken aan zorgverandering
Deze deelsessie is volgeboekt
In het PGO Netwerk Noord werkt een consortium van bijna veertig bedrijven en zorginstellingen samen aan de introductie en opschaling van het PGO-gebruik in Noord-Nederland. In concrete projecten worden daarmee ook ‘serieuze’ zorgveranderingen ingezet. Tijdens deze deelsessie nemen we je mee in onze visie en aanpak en horen we graag jouw mening over de inzet van PGO’s.
Spreker
: Wim Hodes, directeur GERRIT en penvoerder van PGO Netwerk Noord