logo

Bijeenkomst regio Noord – 15 februari 2021

Noord Nederland kenmerkt zich door ruimte, natuur en een mindere hectiek in vergelijking met het westen van het land. Wel staan we in de regio voor uitdagingen op het gebied van krimp, vergrijzing, gezondheid, wegtrekkende voorzieningen en schaarste op de arbeidsmarkt. Slimme zorg kan een hulpmiddel zijn om te voorzien in de toenemende zorgbehoeften en om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Tijdens de startbijeenkomst in de regio Noord Nederland gaan we dieper in op de centrale vraag: Waar lopen we in de praktijk tegenaan, wat zijn barrières voor implementatie van zorgtechnologie en wat is er al succesvol geïmplementeerd? Hierdoor krijgen we met elkaar zicht op wat er nodig is en brengen we slimme zorg in onze regio samen een stap verder.

Regio:Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)
Datum:Maandag 15 februari 2021
Tijd:10.00 – 12.00 uur
Programma
10.00 – 10.35 uurOpening
10.35 – 10.45 uurKorte pauze
10.45 – 11.45 uurDeelsessies
11.45 – 12.00 uurAfsluiting


Opening 10.00 - 10.35 uur
De bijeenkomst wordt geleid door Kim Coppes en co-host René van der Most van het Zorg Innovatie Forum. Samen gaan zij in gesprek met Steven Hofenk, directeur De Friesland Zorgverzekeraar en Margreet Schurer, Programmamanager Digital Health. Margreet werkt, vanuit het Center of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool, aan de ontwikkeling van digitale zorg en doet dit samen met Noordelijke kennis-, zorg- en welzijnsinstellingen, ondernemingen en netwerkorganisaties. We focussen op de implementatie van Slimme Zorg en de eventuele invloed van COVID-19. Aan het eind van het tafelgesprek deelt Gert Jan Bouma zijn ervaringen als gebruiker van zorgtechnologie. Hij gaat in op de toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Pauze 10.35 10.45 uur
Korte pauze en tijd voor ontmoetingen op het digitale plein.

Deelsessies 10.45 – 11.45 uur
Vervolgens gaan we in deelsessies uit elkaar om ervaringen en kennis uit te wisselen en om elkaar een stap verder te kunnen helpen. Bekijk hieronder het overzicht met deelsessies. Let op: Er is een maximaal aantal deelnemers per sessie. In het aanmeldformulier kun je jouw voorkeurssessie aangeven.

Deelsessie 1 - Digitale zorg in de GGZ na de coronacrisis
Deelsessie 2 - Samen technologie implementeren
Deelsessie 3 - Ouderen aan de knoppen
Deelsessie 4 - Verwonderen als basis voor vernieuwing
Deelsessie 5 - ZorgThuis: samen innoveren met technologie
Deelsessie 6 - Telelogopedie tijdens en na corona tijd
Deelsessie 7 - Voorbeelden en voordelen van slimme automatisering van het cliëntdossier
Deelsessie 8 - Anders werken in de zorg
Deelsessie 9 - UMCG: Implementatie by design
Deelsessie 10 - Persoonlijke Gezondheid Omgeving

Meer informatie over de deelsessies

Afsluiting 11:45 – 12:00 uur
Na afronding van de deelsessies delen we gezamenlijk enkele ervaringen en sluiten Kim en René de bijeenkomst.