logo
VOICE ZORG helpt cliënten in hun zelfredzaamheid

VOICE ZORG helpt cliënten in hun zelfredzaamheid

VOICE ZORG regelt via Google Home korte interactieve vraaggesprekken. Zo worden zorgbehoeftigen ondersteund in hun dagritme: Medicijnen ingenomen? Oefeningen gedaan? Hoe voel je vandaag?

Met onze custom made, eenvoudig te installeren, Google Home applicatie VOICE ZORG kunnen we het welzijn en de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking vergroten. VOICE ZORG zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een beperking op een speelse wijze herinnerd worden om een bepaalde dagelijkse activiteit uit te voeren, ook kunnen ze aangeven of ze hulp nodig hebben. De zorgorganisatie bepaalt vooraf welke interactieve vragen gesteld worden en ontvangt real-time de reacties van hun cliënten. Op basis van de antwoorden kunnen de organisaties bepalen of ze reageren op de hulpvraag en/of contact opnemen relevant is. Op deze eenvoudige manier kunnen ze de client goed monitoren en daarnaast met deze belangrijke data de dossiers updaten en per client trends ontdekken. Een bijkomend voordeel is dat we de werkdruk van het zorgpersoneel en de mantelzorgers hiermee kunnen verlagen. Tevens is gebleken dat dagelijkse prikkels nodig zijn voor een goed dagritme. Dit werd tijdens de uitzending van RADAR op 1 februari jl. duidelijk onderstreept. Structuur en ritme zijn essentiële waardes om voor de genoemde doelgroep het leven zo aangenaam als mogelijk te kunnen maken. VOICE ZORG kan daarbij helpen zodat de cliënt op tijd de medicijnen inneemt, de broodnodige oefeningen doet en sociale contacten opzoekt etc. Nieuwsgierig geworden en wil je ervaren hoe onbeperkt de mogelijkheden van VOICE ZORG zijn neem dan deel aan het Webinar en zie de mogelijkheden tijdens een live demonstratie. Het Webinar is bedoeld voor zorgpersoneel werkzaam in intra- en extramurale omgeving.

Activiteit informatie

Naam organisatieFroteu

Datum
Tijd

  • Dinsdag 16 februari 2021
    14:00-14:30
  • Donderdag 18 februari 2021
    10:00-10:30

Regio Regio Noord

Online eventJa

Aanmelden verplichtJa

Aanmeld url https://forms.gle/mqprA5YrGUM9kMhUA

Website https://froteu.nl/voice-zorg/