logo
Technologie ondersteund aanbod voor chronisch zieken

Technologie ondersteund aanbod voor chronisch zieken

Het zorglandschap verandert. Het snel stijgende aantal chronisch zieken, onder wie mensen met diabetes type 2, technologische innovaties en de beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen vragen om nieuwe oplossingen. Binnen het programma Vitaal Chronisch Ziek van Vitaal Twente werkt ZGT samen met partners aan de ontwikkeling van een technologie ondersteund aanbod voor chronisch zieken. Startend bij diabetes type 2.

Hoe komen we tot een technologie ondersteund aanbod voor chronisch zieken? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Hoe werkt de inzet van technologie voor mensen met diabetes type 2 in de praktijk? Welke meerwaarde biedt technologie voor welke patiënt? In hoeverre draagt de technologie bij aan meer persoonsgerichte zorg en eigen regie? Hoe ziet het zorgproces ondersteund door technologie er uit? En wie doet wat? Maak tijdens dit webinar kennis met Vitaal Chronisch Ziek en de stappen die in dit programma gezet worden. Nieuwsgierig geworden? Meld je aan!

Activiteit informatie

Naam organisatieZiekenhuisgroep Twente

Datum
Tijd

  • Donderdag 4 februari 2021
    11:30-12:00

Regio Regio Oost

Online eventJa

Aanmelden verplichtJa

Aanmeld url innovatie@zgt.nl

Website www.vitaaltwente.nl