logo
Stressprojecten 's Heeren Loo

Stressprojecten 's Heeren Loo

Innovaties op het gebied van stress bij cliënten.

We beginnen met het duiden van het probleem; stress komt bij cliënten met VB veel voor en leidt tot allerlei problemen. Hoe werken wij aan stressvermindering bij innovatie? Daarna zoomen we in op 2 projecten: SignaLEREN en HUME.

Activiteit informatie

Naam organisatie's Heeren Loo

Datum
Tijd

  • Dinsdag 23 februari 2021
    11:00 - 12.00

Regio Regio Zuid

Online eventJa

Aanmelden verplichtNee

Website https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmUyZWI3MmYtMDhkOC00YTA4LWI4YmMtOTdmMjkxYmNjZjFl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252274298d54-a762-4e17-b5f2-103537b1e1f1%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f6bbf36c-2eff-4efa-ae4b-1fd7f6763e0a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=46be127c-d44c-462e-911f-b434248021da&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true