logo
PGO's en MedMij voor dummies

PGO's en MedMij voor dummies

Een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO), wat is dat eigenlijk? Hoe werkt het, wat kun je ermee en wat heeft het MedMij Afsprakenstelsel ermee te maken? Uitleg en discussie onder leiding van Michiel Faber (Patiëntenfederatie) en Bart de Gans (MedMij)

Activiteit informatie

Naam organisatiePatiëntenfederatie Nederland & MedMij

Datum
Tijd

  • Dinsdag 2 februari 2021
    09:00-10.00

Regio Regio Oost

Online eventJa

Aanmelden verplichtJa

Aanmeld url https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/pgomedmijvoordummies

Website