logo
Online presentatie Tactile

Online presentatie Tactile

AAL project Tactile: hoe ouderen fit, sociaal en mentaal gezond kunnen blijven gebruik makend van een mixed reality bril. In een beeldende presentatie maakt u kennis met de mogelijkheden van mixed reality; hoe kun je een écht gezelschapsspel spelen met iemand op afstand, en op welke manier kun je de fitness-trainer in huis halen?

In een beeldende presentatie maakt u kennis met de mogelijkheden van mixed reality; hoe kun je een écht gezelschapsspel spelen met iemand op afstand, en op welke manier kun je de fitness-trainer in huis halen? De bijeenkomst ziet er als volgt uit: - 10.00u Toelichting project en product - 10.15u Ruimte voor vragen/ opmerkingen - 10.30u Interesse in meewerken aan verdere ontwikkeling - 10.45u Afronding

Activiteit informatie

Naam organisatietanteLouise

Datum
Tijd

  • Woensdag 24 februari 2021
    10.00-10.45 uur
  • Donderdag 25 februari 2021
    10.00-10.45 uur

Regio Regio Zuid

Online eventJa

Aanmelden verplichtJa

Aanmeld url https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJkNGM3NGYtMDgwNi00OGIxLTg3OWYtMGMxMTg1MjFiNzdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f47f9591-cded-4fad-afa4-89b4f8ffdf88%22%2c%22Oid%22%3a%228aba1751-6d0e-4796-96b6-2ff88b06a350%22%7d

Website http://mytactile.eu/