logo
Holomoves

Holomoves

Hartpatiënten speels in beweging met mixedrealitygame Stel: je hebt net een hartoperatie gehad en moet van de fysiotherapeut zo snel mogelijk weer gaan bewegen. Hoe prettig is dat dan om dit op een strand te doen, waar je de zee hoort en ziet en vogels spontaan op je hand komen zitten? In het HagaZiekenhuis is dit mogelijk. En dat alles gewoon op de afdeling in het ziekenhuis. Het nieuwe beweegprogramma Fitte Vogels werkt met een mixedrealitybril. Dat is zoiets als een virtualrealitybril, met dát verschil dat bij mixed reality de omgeving zichtbaar blijft. Dat maakt het nog veiliger voor het bewegen. Er worden hologrammen toegevoegd aan de echte omgeving, waardoor de patiënt zijn eigen kamer ziet, maar zich tegelijkertijd in een strandomgeving waant. In die omgeving kan er een vogel op zijn hand gaan zitten. Deze vogel moet de patiënt dan vrijlaten in een portaal dat opent naar de zee. Hierdoor komt hij of zij in beweging, maar zo speels dat het niet voelt als een opgave. Het HagaInnovatielab en de afdelingen Fysiotherapie en Cardiochirurgie van het HagaZiekenhuis hebben het spel in samenwerking met het bedrijf HoloMoves ontwikkeld. Het bestaat uit twaalf levels, verdeeld over de vier fases van het standaardbeweegschema na een openhartoperatie. Het spel bouwt rustig op: van zittend spelen in bed tot staand spelen in de kamer. De mixedrealitygame past heel goed binnen ons beweegprogramma Haga uit Bed (HUB), dat onze fysiotherapeuten ontwikkelden om patiënten na een operatie snel weer mobiel te krijgen. Dit bevordert het herstel.

Zoom volgt

Activiteit informatie

Naam organisatieHagaZiekenhuis

Datum
Tijd

  • Dinsdag 9 februari 2021
    13:00 - 14:00

Regio Regio West

Online eventJa

Aanmelden verplichtJa

Aanmeld url https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzg0YTkxM2YtNzQxMi00MTE4LTk1ZDUtZGUyMjU0NmRlOWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dcdf4a3d-d0c0-4a63-94cf-781981249be5%22%2c%22Oid%22%3a%22b7ca8082-21f0-49f4-9923-aede88663e48%22%7d

Website https://holomoves.nl/