logo
ECP-logo-payoff.jpg

Begeleidingsethiek & AI in de zorg

Slimme toepassingen doen hun intrede in de zorg. Deze maken het leven potentieel makkelijker voor alle betrokkenen. Het voeren van een goede dialoog met alle betrokken is noodzakelijk voor een effectieve en zinvolle invoer. De Aanpak Begeleidingsethiek is een methode ontwikkeld om op een constructieve en participatieve wijze een dialoog te organiseren. De focus ligt op hoe ethische vragen omgezet kunnen worden in handelingsperspectief, wat betreft de vormgeving van technologie, de inrichting van de zorgomgeving en wat verantwoord gebruik vraagt in termen van gedrag van mensen.

Het CAIRELab van het LUMC richt zich op de implementatie en waardebepaling van AI in de medische praktijk. Eén van de projecten is De Box, waarbij patiënten een box met verschillende meetapparatuur mee naar huis krijgen. Hiermee kunnen zij dagelijks allerlei zaken rond hun aandoening meten, veel vaker dan de paar keer per jaar dat zij voor controle in het ziekenhuis zijn. Al deze meetgegevens leveren heel veel gegevens op die door de zorgverleners van het LUMC beoordeeld moeten worden. Om de zorgverlener hierbij te helpen is er een slim algoritme ontwikkeld. Het CAIRELab van het LUMC gebruikt de Aanpak Begeleidingsethiek om samen met de patiënt, de zorgverlener, de arts, de huisarts en alle andere relevante betrokkenen goed te doordenken hoe dit op een ethische en wenselijke manier ingevoerd kan worden. Gedurende deze sessie krijgt u in 45 minuten een inkijkje in zowel de implementatie van De Box als ethische dialoog methode Aanpak Begeleidingsethiek. Aanmelden voor de sessie "Begeleidingsethiek & AI in de zorg" kan via onderstaande link. Deze sessie is een samenwerking tussen CAIRELab van het LUMC en ECP | Platform voor de informatiesamenleving.

Activiteit informatie

Naam organisatieECP | Platform voor de informatiesamenleving

Datum
Tijd

  • Woensdag 17 februari 2021
    09:30-10:30

Regio Regio Noord

Contact persoon Aldert de Jongste
0624967168
aldert.de.jongste@ecp.nl

Online eventJa

Aanmelden verplichtJa

Aanmeld url https://forms.zohopublic.eu/ecpplatform/form/AanmeldeneventECP/formperma/JLvpewE65CnRzLvVWhuBIxvGEjYF74wAUFfQ6I-fBWQ/?eventname=SlimmeZorgEstafette%20-%20Begeleidingsethiek%20&%20AI%20in%20de%20zorg&eventid=124938000006390001&eventdate=17-02-2021&finalsub

Website https://ecp.nl/